Information om Civitan.

Hvad er Civitan?

Civitan er en International serviceorganisation med over 50.000 medlemmer i Amerika, Asien og Europa.

Navnet Civitan er hentet fra det latinske CIVITAS som betyder samfund/samfundsborger. En Civitan-club er derfor en gruppe mennesker som ønsker at hjælpe de svageste i nærmiljøet.
 

Organisationen har tre klare formål.

at-    gøre en indsats i lokalmiljøet, for at hjælpe de mennesker som har det svært, og hjælpe der hvor samfundets indsats ikke rækker.

at-    samle personer med forskellig baggrund og erfaring for at give den enkelte nye impulser og for at skabe forståelse for andres handlinger, meninger og interesser.

at-    arbejde for en bedre samfundsmæssig holdning baseret på hjælpsomhed og andre fundamentale normer, som må danne grundlaget for et godt og ordnet samfund.

Civitan er i alle henseender upolitisk, men er baseret på samarbejde, demokrati og åbenhed.

Civitan har ingen speciel religionstilknytning, men ønsker tolerance og forståelse mellem mennesker.

Hvad laver vi på medlemsmøderne: